Samlinger

ARKIVALIER

Arkivets samlinger indeholder blandt meget andet især forenings- og personarkiver. Nævnes kan Endrup Mølle, Endrup Brugsforening, Endrup Idrætsforening, Endrup Ringriderforening, Endrup Borgerforening, Endrup Vandværk, Endrup og Vong Transformatorforening, Endrup Kontrolforening, Endrup Foderstofsforening, Endrup Lokalforening, V. Nykirke Husmandsforening, Vomg Brugsforening, Endrup Ungdomsforening, V. Nykirke Sundhedskommision, Endrup Foredragsforening samt en større mængde arkivalier fra Endrup Andelsmejeri fra mejeriets begyndelse i 1884 og indtil 1970. Desuden haves en protokol fra Skads Herreds Brandkasse

Film og lysbilleder

Arkivet har en film med gymnastikstævne på Endrupholm.

TRYKT, UDGIVET MATERIALE

Aviser: Udklipssamling fra dagbladet Vestkysten og JydskeVestkysten (ikke dateret). Fra 2000 er udklipssamlingen fra JydskeVestkysten komplet. Scrapbog med diverse udklip vedr. Vester Nykirke Sogn 1934-1970.

KOPISAMLING

Fotokopier: Kirkebøger for Vester Nykirke Sogn 1713-1853. Endrupholm Godsarkiv 1582-1942. Desuden haves en lang række kirkebøger fra sognet på mirkokort.

Håndbøger: Bl.a. Foreningsarkiver fra Ribe Amt bd. I-II (1994), samt årbogen Fra Ribe Amt.

Lokalsamling: Mågen 1943-1960/61 og Lokalårbogen for Bramming Kommune 1983- (ukomplet).