Endrup Brugsforening 1888 – 1988.

Et jubilæumsskrift i anledning af Endrup Brugsforenings 100 års jubilæum d. 28. januar 1988. 20 sider. udsolgt fra forlaget.