Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til arkivet.

Kontingent er 50 kr. om året pr. husstand.

Kontingentet opkræves ved at arkivets medarbejdere går rundt til medlemmerne.