Om Arkivet

På Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv  kan du finde mange spændende historier.

Endrup/Vester Nykirke Sognearkiv er et foreningsdrevet arkiv oprettet i 1977. Det er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Esbjerg Kommune, og arkivets samlinger registreres efter SLAs regler. Arkivet deltager i udgivelsen af Lokalårbogen for Bramming Kommune og har afholdt udstilling i Vejrup-Endrup Hallen i april 1997 samt 2003. Arkivet er indrettet med to læsepladser til besøgende og har et læseapparat til mikrokort.

Interesserer du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområde er Endrup/Vester Nykirke sogn i Esbjerg kommune.

Vel mødt på arkivet.

Du kan også søge i alle billeder og registeringer, som vi har fået registret, ved at besøge siden Arkiv.dk.

Endrup